Giới Thiệu App

Pomodoro Smart Timer v2.5

Hiện tại Pomodoro Smart Timer đã phát hành phiên bản mới 07-01-2020.v2.5 với cập nhật hoàn toàn mới. Hơn 85,000 lượt tải ứng dụng với hơn 40,000 thiết bị hiện hoạt, hơn 3,500 người dùng toàn thế giới tổng cộng 780 giờ online mỗi ngày. Phiên bản mới cải thiện tập trung về giao diện, ngôn ngữ và hiệu suất.…

Tiếp tục đọc