Nhật kí

Có vẻ sắp hết năm nữa 2018

Hôm nay thời tiết tốt, nhưng trong bụng không tốt lắm.
Nay buổi trưa, khi đi ăn cơm tôi nhớ tới xyz.
Thôi thì nhắn hỏi nhỏ ăn cơm chưa, mặc dù tôi còn khá buồn lòng.
Tôi không muốn nhiều người biết nhiều về chuyện này, tôi cảm thấy thật ngổn ngang.
Nhiều lần rồi cũng nghĩ nên chia tay đường ai nấy đi, nhưng rồi thôi.
Nhưng càng ngày có vẻ càng bơ nhau hơn vậy.
Tôi tự nghĩ mình còn lỗi nhiều quá, chưa làm được gì. 22 tuổi vẫn còn làm thuê. không bằng nó đi bán nữa.
Hôm nay cảm thấy bối rối quá, không biết viết gì. Chắc là lại năm sau vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *