MD5 Checker – Kiểm tra ROM và tập tin

Dựa trên những góp ý của mọi người ở bản đầu tiên, mình đã cập nhật lại ứng dụng để nó hữu ích và đẹp hơn.

Ứng dụng bản đầu tiên chỉ mang tính học thuật. Ở bản mới, giao diện bo gồm 3 Tab với 3 chức năng chính:
1.So sánh 2 file dựa trên checksum
2.Tính toán checksum một file với checksum gốc
3.Tính toán checksum của một văn bản đầu vào

“…Ứng dụng tích hợp hầu hết các hàm mã hóa một chiều thông dụng, 21 thuật toán…”


Với các bạn cần nghiên cứu về mã hóa một chiều thì ứng dụng có 21 kiểu mã hóa chuẩn với text đầu vào: MD2, MD4, MD5, SHA-1(160), SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, RIPEMD128, RIPEMD160, TIGER, HAVAL (128 bits 3 vòng), WHIRLPOOL, BLAKE 128, BLAKE 224, BLAKE 384, BLAKE 512, SKEIN 128, SKEIN 224, SKEIN 384, SKEIN 512.

…Ứng dụng cho phép kiểm tra 2 file bất kỳ bằng mã hóa băm….


Ứng dụng phù hợp cho các bạn cần check ROM trước khi up, hỗ trợ 7 kiểu mã hóa chuẩn: MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, CRC32, Adler32.

“…Check file với chuỗi băm do nhà cung cấp công bố dùng để kiểm tra tính toàn vẹn và bảo mật…

“…tất nhiên là phải có một chút mùi Hà Mã Tím chứ…”

Ứng dụng này đã được dịch sang hơn 10 ngôn ngữ, hi vọng sẽ được càng nhiều bạn ủng hộ!

Click để tải ngay MD5 Hasher – File Checker

Link cài đặt đối với các bạn không có CH Play Hà Mã Tím sẽ cập nhật sau.