Ứng dụng Quản lí thời gian, tăng năng suất Pomodoro Timer

Sau mọi bận rộn, cuối cùng Hà Mã Tím cũng ra lò được một ứng dụng nhỏ xíu, đó là ứng dụng quản lí thời gian Pomodoro.

“…Đồng hồ Cà Chua Pomodoro là một ứng dụng quản lý thời gian, dựa trên kỹ thuật Pomodoro.
Podomoro là một phương pháp giúp tăng năng suất. Bằng cách chia nhỏ thời gian làm việc thành các đoạn dài 25 phút, cách nhau bởi các khoảng nghỉ ngắn….”

Hà Mã Tím Said In Ch Play

Bản V1.0 khá đơn giản nhưng do kế thừa design từ các nguồn mở nên cũng khá là smart.

“…Giao diện kế thừa nên khá ổn…”


…do Hà Mã làm nên giao diện hoàn toàn đơn giản, có chế độ đêm cho cú mèo….


“…cài đặt thuận lợi để bạn chọn các khoảng nghỉ phù hợp nhất…

“…chế độ quay ngang cho phép dễ dàng đặt để và biến thành 1 đồng hồ để bàn…”

Thế là xong rồi, dự định sắp tới Hà Mã Tím sẽ cập nhật Pomodoro Timer lên bản mới với nhiều đồ chơi hơn.

Click Để Tải Ngay CamBook Nhà Giả Kim

Link cài đặt đối với các bạn không có CH Play Hà Mã Tím sẽ cập nhật sau.

Hà Mã Tím sẽ phát triển tiếp app quét các phần mềm độc hại trong máy tính, nói bạn nghe, Hà Mã Tím cần cố gắng thêm 600 lần nữa để được 100tr thụ động một tháng đó